Agata Górny

 
 

 
Kiedy i Gdzie

Seminarium

Dr hab. Agata Górny

Piątek

13.15-14.50; s. B110

Spotkania w semestrze letnim:
 
23.02.18
09.03.18
23.03.18
13.04.18
27.04.18
18.05.18
08.06.18
Ważne daty
08.03.18 - rozdział 1 i konspekt
12.04.18 - rozdział 2
17.05.18 - rozdział 3
07.06.18 - cała praca
Opis przedmiotu

Celem zajęć jest napisanie pracy licencjackiej. Ich tematyka obejmuje szeroki zakres tematów na styku ekonomii i innych nauk społecznych. Przez pryzmat analizy rodziny i gospodarstwa domowego można analizować szereg zachowań ekonomicznych: na rynku pracy, w sferze konsumpcji, oszczędności, inwestycji itd.

Seminarium ma otwartą formułę. W pierwszym semestrze, planowane są regularne spotkania w cyklu tygodniowym bądź dwutygodniowym. W drugim semestrze seminarium będzie miało charakter spotkań indywidualnych

Informacje bieżące