Agata Górny

 
 

 
Kiedy i Gdzie
Piątek
13.15-14.50; s. B109

Spotkania w semestrze zimowym:
 
06.10.17
20.10.17
27.10.17
03.11.17
17.11.17
01.12.17
08.12.17 (konsultacje, Banacha godz. 15.00)
22.12.17   (konsultacje)
12.01.18
1
9.01.18 (konsultacje)
Ważne daty
31.10.17 - wstępny temat pracy
10.11.17 - wstępne konspekty
01.12.17 - poprawione konspekty
15.12.17 - konspekt 1 rozdziału
31.01.18 - 1 rozdział
Opis przedmiotu

Celem zajęć jest napisanie pracy licencjackiej. Ich tematyka obejmuje szeroki zakres tematów na styku ekonomii i innych nauk społecznych. Przez pryzmat analizy rodziny i gospodarstwa domowego można analizować szereg zachowań ekonomicznych: na rynku pracy, w sferze konsumpcji, oszczędności, inwestycji itd.

Seminarium ma otwartą formułę. W pierwszym semestrze, planowane są regularne spotkania w cyklu tygodniowym bądź dwutygodniowym. W drugim semestrze seminarium będzie miało charakter spotkań indywidualnych

Informacje bieżące